Media Opdrachtgevers | Werving & Selectie

Zelf doen of uitbesteden? Veel bedrijven worden er zich steeds meer van bewust hoeveel tijd, geld en energie het kost om die ene kandidaat te vinden die perfect aansluit bij hun wensen. Of het nu gaat om detachering of kort- c.q. langlopende arbeidscontracten, steeds meer mediabedrijven kiezen ervoor het werven en selecteren van personeel uit te besteden.

Media Profession houdt zich bezig met werving en selectie van personeel voor de media en kan zich als gespecialiseerd bureau goed verplaatsen in de wensen en belangen van haar opdrachtgevers. Het uit handen geven van deze activiteit levert niet alleen en forse tijdsbesparing op, maar door de bekendheid met de markt tevens een grote kans van slagen. Wij beschikken over een actueel netwerk van kandidaten dat zich gestaag uitbreidt, waardoor wij bij een aanvraag veelal uit eigen bestand kunnen selecteren. Door het grote verloop van mediapersoneel, zowel op operationeel technisch als programma-inhoudelijk gebied, kan Media Profession scherpe prijsafspraken maken en haar opdrachtgevers tegen lage kosten van dienst zijn.

De vacatures die ons bereiken lopen sterk uiteen; van facilitair medewerker tot programmadirecteur, functies van operationeel technische aard, programma-inhoudelijke functies, beleidsmatige banen, van starters tot staffuncties. Wij kunnen aan de variëteit aan verzoeken voldoen.

Media Profession is thuis is de AV-wereld, kent de (on)mogelijkheden van de Flexwet en kan u gericht adviseren. Wij stemmen de wensen van de opdrachtgever terzake van het gewenste programmaproduct af met de kennis en het profiel van de kandidaat. Het is immers in ieders belang dat deze op de juiste plek terechtkomt.