Media Opdrachtgevers | Advisering & Planning

Consultancy Media Profession adviseert op velerlei personeelsgebied, o.a. ten aanzien van de Wet Flexibiliteit en Zekerheid, bij het opstellen van arbeidsovereenkomsten en bij het opzetten van een efficiënte planning of reorganisatie daarvan, met als doelstelling optimale inzet van capaciteit.

Verbetering van de functionaliteit van de personeelsplanning komt een bedrijf ten goede. Dit is niet alleen een prettige zaak voor de werknemers, maar heeft tevens een gunstige uitwerking op de relaties met afnemers. Ook levert het de werkgever niet zelden een aanzienlijke kostenbesparing op.

Op grond van een analyse adviseert Media Profession waar en hoe het efficiënter kan en draagt mogelijke oplossingen aan. Zo kan bij plotselinge problemen de tijdelijke inzet van freelancers vaak uitkomst bieden, terwijl in andere situaties een structurele oplossing meer voor de hand ligt. Ook herschikking van functies of het inpassen van die ene ontbrekende schakel in de keten kan het rendement van uw organisatie verhogen.